۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته در انتخابات

حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی دامت‌برکاته امروز با شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، رأی خود را در صندوق انداختند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی محفوظی در ساعات اولیه آغاز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، رأی خود را در صندوق سیار حاضر در محل انداختند.

 

8569 مرتبه بازدید