۱۸ تیر ۱۳۹۸

در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

تا می‌توانید به گیلان خدمت کنید و بزرگان و مفاخر استان را به کشور معرفی کنید.

در دیدار شورای عالی استان گیلان با حضرت آیت‌الله محفوظی صورت گرفت.

گیلان از نظر علما و بزرگان بسیار غنی و ارزشمند است، علمایی همچون میرزای قمی و آیت‌الله بهجت رحمهماالله و دانشمندانی مانند دکتر سمیعی و پرفسور رضا از آن دیار هستند؛ ولی این ذخائر و بزرگان خوب معرفی نشده و از این جهت مظلوم است.

تا می‌توانید به گیلان خدمت کنید و بزرگان و مفاخر استان را به کشور معرفی کنید.

3095 مرتبه بازدید