توضیح المسائل

سگ و خوک

(١٠٩) سگ و خوکى که درخشکى زندگى مى‌‌کنند‌‌، همه اجزاء‌‌، حتى مو‌‌، استخوان‌‌، پنجه‌‌، ناخن و رطوبت آنها‌‌، نجس است‌‌؛ ولى سگ و خوک دریایى پاک است‌‌.