توضیح المسائل

احکام روزه

روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایى که روزه را باطل مى‌‌کند و شرح آنها بعداً گفته مى‌‌شود خوددارى نماید.